top of page

Laekna Health Coachi Group

Public·4 members
Bronislav Odintsov
Bronislav Odintsov

Ekonomia W Jednej LekcjiZ dumą publikujemy nowe, poszerzone wydanie klasycznej pozycji Ekonomia dla każdego, autorstwa niezastąpionego Thomasa Sowella. Proszę zwrócić uwagę, że wydana przez Fijorr Publishing pierwsza edycja tej książki, która spotkała się z bardzo entuzjastycznymi opiniami, miała około 400 stron formatu A5. Proponowane tutaj wydanie piąte, to 630 stron formatu B5. Jeśli ktoś ma zamiar przeczytać tylko jedną książkę o ekonomii, powinna to być właśnie Ekonomia dla każdego. Przy czym sposób, w jaki Thomas Sowell o ekonomii pisze, zagwarantuje, że na jednej książce się nie skończy.
Ekonomia w jednej lekcji


Download Zip: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Furlcod.com%2F2udAMT&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2TTFY4co-UAQmesHedJ2MEEkonomia w jednej lekcji to z pewnością najlepszy wstęp do dziedziny ekonomii i wejście w strukturę produkcji wiedzy o gospodarce. Praktycznie żadna inna lektura nie jest tak przemyślana, treściwa i jednocześnie tak łatwa w odbiorze. Po przeczytaniu tej krótkiej książki trudno oprzeć się wrażeniu, że przyswoiło się minitraktat. Wiele książek o znacznie większej objętości zawiera w sobie dużo mniej treści.


Ekonomię w jednej lekcji można traktować jako bardzo dobre wprowadzenie do ekonomii, nawet jeśli nie do końca zgadzamy się z radykalnymi prorynkowymi poglądami autora. Owa lektura mówi bowiem o tym, że każda decyzja ma swój koszt. Zawsze gdy urzeczywistniamy jakikolwiek scenariusz działania, musimy zadać sobie pytanie, za jaką cenę. O tym pytaniu celowo zapominają politycy w programach wyborczych, a niektórzy ich eksperci świadomie przemilczają ten temat. Współcześnie nauczaną ekonomię traktuje się jako naukę o wyborze. Jest to inspirowane opublikowanym w latach trzydziestych ubiegłego wieku opracowaniem Lionela Robbinsa, z którego dowiadywaliśmy się, że ekonomia uczy, jak przy ograniczonych środkach ludzie osiągają swoje cele. Ta kwestia implikuje jedną z podstawowych tez mówiącą, że każde działanie człowieka ma swoje koszty. Hazlitt wziął sobie do serca te słowa i napisał książkę, nieustannie przywołując ową ukrytą stronę ludzkiego wyboru.


Istotę lekcji oraz błędów, które przeszkadzają ją zrozumieć, wyłożyliśmy w terminach abstrakcyjnych. Lekcja nie stanie się jednak przekonująca, a błędy nadal pozostaną nieuświadomione, jeśli nie objaśni się ich za pomocą przykładów. Te przykłady pozwolą nam przejść od najbardziej podstawowych problemów ekonomii do tych, które są najbardziej złożone i najtrudniejsze. Będziemy mogli się dowiedzieć, w jaki sposób unikać najpierw błędów najbardziej jawnych i namacalnych, a w końcu najbardziej wyszukanych i trudno uchwytnych. Teraz przejdziemy właśnie do tego zadania.


Niewiele jest książek, które w równie jasny i klarowny sposób potrafią wyjaśnić zachodzące wokół nas każdego dnia skomplikowane zjawiska społeczno-gospodarcze. Większość pozycji skutecznie odstrasza przeciętnego odbiorcę złożonością wywodu, ilością przypisów, tabel i wykresów, stąd trudno jest je polecić słabo zorientowanym w problemie krewnym bądź znajomym. Na szczęście zdarzają się wyjątki, do których z pewnością należy wydana właśnie przez Instytut Misesa bestsellerowa Ekonomia w jednej lekcji amerykańskiego dziennikarza i publicysty Henryka Hazlitta.


Pozostałe rozdziały to omówienie podstawowej lekcji na przykładach z życia. Książka miała kilkanaście wydań w Stanach Zjednoczonych (o łącznym nakładzie ponad 1 mln egzemplarzy) oraz liczne tłumaczenia. Żelazna logika i przystępny język sprawiają, że lektura Ekonomii w jednej lekcji daje wyjątkową satysfakcję intelektualną zarówno ekonomistom, jak i czytelnikom, którzy dopiero zaczynają się interesować ekonomią.


W Ameryce Mohamed El-Erian podjął się wysiłku uzgodnienia sprzeczności w danych o amerykańskim PKB w II kwartale 2016 r., które z jednej strony pokazują solidny, 4,2 procentowy, wzrost wydatków gospodarstw domowych, a z drugiej strony słabe inwestycje w biznesie i rosnące zapasy towarowe. Zdaniem El-Eriana są one główną przyczyną słabego wzrostu PKB. Inwestycje są niskie bo firmom bardziej opłaca się wykupywać własne akcje (i napędzać giełdę) niż kierować zyski z powrotem do obiegu gospodarczego. Co robić? El-Erian uważa, że rząd federalny powinien wprowadzić nowy program inwestycji infrastrukturalnych.


Obraz nadmiernej restrykcyjności z jednej strony, a z drugiej niespójności i połowiczności zasad ostrożnościowych wprowadzonych w Unii, ma zmienić właśnie SSM, ogólnoeuropejski nadzór bankowy. Powstał on jako pierwszy filar unii bankowej, stanowiącej prób ratowania strefy euro.


Komisja Europejska nie przestała być pro-europejska, ale faktem jest, że stanęła przed dramatyczna decyzją. Z jednej strony mądrzejsza jest o doświadczenia ostatnich 11 lat i wie, że określając jedynie ramy budżetowe państw członkowskich, nie jest w stanie zapewnić kontynentowi stabilności finansowej. Z drugiej strony wie, że wcześniejsze propozycje zgłaszane, ale nie włączone do Traktatu z Maastricht o ściślejszej kontroli centralnej nie znajdą politycznej aprobaty. Ustalenia Komisji ds. Nadzoru Finansów Jacquesa de Larosiere`a z 2009 roku są dziś wprowadzane tylnymi drzwiami w ramach kryzysowych rozwiązań, ale na dłuższa metę wymagałyby systemowych ustaleń, co napotka opór Wielkiej Brytanii. Stworzony na potrzeby obecnego kryzysu nieformalny protektorat fiskalny nad Grecją na dłuższą metę jest nie do zaakceptowania. Tak jak coraz trudniej jest pogodzić interesy szybciej rozwijających się Niemiec i Holandii czy Włoch i Hiszpanii. Żadne wyjście nie jest dobre, a każde inne oznacza rosnące prawdopodobieństwo pojedynczych bankructw i zapadającej się w sobie strefy euro.


Stwierdzenie, że współczesna ekonomia opiera się na modelu globalnym nie jest żadnym odkryciem. Jednak podczas jednej z prelekcji prowadzący zwrócił uwagę na mechanizm wprowadzania produktów na rynek wraz ze wskazaniem dominujących ośrodków na każdym z etapów: 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

  • marla071
  • Aaron Young
    Aaron Young
  • Christopher Garcia
    Christopher Garcia
  • Bronislav Odintsov
    Bronislav Odintsov
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page